Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả
Lộc Tồn Cung Điền Trạch
Học Tử Vi

Lộc Tồn Cung Điền Trạch

Trong tử vi, cung Điền Trạch là cung nói về nhà ở, đất đai, của cải, tư liệu sản xuất và bất động sản các loại. Khi sao Lộc Tồn xuất hiện sẽ mang lại những ảnh hưởng nhất định cho cung này. Để hiểu rõ hơn về Lộc Tồn cung Điền Trạch, hãy cùng …